Čekárna - ordinace Dejvice Ultrazvuk - ordinace Dejvice Ultrazvuk a gynekologické křeslo - ordinace Dejvice


PULS s.r.o.

IČ: 48586820
DIČ: CZ48586820

Gynekologie Praha 6
Tel: 220 514 320


Gynekologie Praha 4
Tel: 267 189 158

Praktický lékař
Tel: 267 189 156

Praktický lékař » Registrace ve zdravotním středisku PULS

Registrace ve zdravotním středisku PULS

 Pokud po dobu studia budete bydlet v Praze, zvažte, zda je pro Vás výhodnější navštěvovat zdravotnické zařízení v místě trvalého bydliště nebo v místě Vašeho studia.

Výhody registrace v Poliklinice VŠ - PULS:

Poliklinika PULS Vám nabízí v oboru všeobecného lékařství a interny kompletní vyšetření včetně EKG a laboratoře, léčbu Vašich potíží a veškerou administrativní činnost pro vystavení nejrůznějších potvrzení ať již pro Vaši potřebu nebo pro potřeby školy, kterou navštěvujete. Ambulance gynekologie zajišťuje kompletní preventivní i léčebnou problematiku , UZ diagnostiku. Lékaři polikliniky provádějí i veškerou operační léčbu v oboru gynekologie.

Zdravotní péči hradí pojišťovny pouze za pacienty registrované v daném zdravotnickém zařízení. Proto veškeré služby, které poliklinika zajišťuje, poskytujeme pouze registrovaným pacientům. Registrace po dobu studia u lékařů v Poliklinice PULS nevylučuje možnost akutního ošetření u lékaře, u kterého jste byli dosud registrováni.

 

Neregistrovaným pacientům nemůžeme poskytnout:

Bez vstupních a periodických prohlídek neznáme Váš zdravotní stav, takže Vám nemůžeme vystavit nejrůznějších potvrzení pro potřeby školy, zhodnocení zdravotního stavu v rámci žádosti o ubytování na koleji, doporučení osvobození od tělesné výchovy, omluvenky ze studijních povinností z důvodů nemoci, vystavení potravinářského průkazu apod.

Závodní zdravotní péče:

Zdravotní způsobilost k práci může být posuzována na potřebné odborné úrovni pouze v zařízeních závodní preventivní péče, neboť k odbornému posouzení je nutné znát nejenom zdravotní stav zaměstnance, ale současně zdravotní nároky jeho konkrétní práce v konkrétních pracovních podmínkách. Právě z tohoto důvodu je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře (§ 9 zákona č. 20/l966 Sb., o péči a zdraví lidu). V návaznosti na citované ustanovení upravuje odst. 3 písm.c) § 135 zákoníku práce "povinnost zaměstnance podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným právními předpisy". Protože studium na vysoké škole je ekvivalentní zaměstnání, platí tyto právní normy i pro studenty vysokých škol.