Čekárna - ordinace Dejvice Ultrazvuk - ordinace Dejvice Ultrazvuk a gynekologické křeslo - ordinace Dejvice


PULS s.r.o.

IČ: 48586820
DIČ: CZ48586820

Gynekologie Praha 6
Tel: 220 514 320


Gynekologie Praha 4
Tel: 267 189 158

Praktický lékař
Tel: 267 189 156

Praktický lékař » Lékařské zprávy a žádosti

Lékařské zprávy a žádosti

Lékařská zpráva k žádosti o ubytování na kolejích VŠ:

Studijní oddělení vyžaduje potvrzení o Vašem zdravotním stavu s vyjádřením k vhodnosti nebo nutnosti ubytování na kolejích ze zdravotního hlediska. V případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje denní dojíždění ke studiu z místa trvalého bydliště, přineste ke vstupní prohlídce podrobnou lékařskou zprávu odborného lékaře o Vašem zdravotním stavu. Závodní lékař VŠ tyto nálezy posoudí, event. doporučí další vyšetření. Studijní oddělení rozhodne o ubytování na kolejích ze zdravotních důvodů pouze na základě vyjádření závodního lékaře VŠ. Toto potvrzení Vám vydáme při vstupní prohlídce, kterou můžete absolvovat již v průběhu července a srpna. Vzhledem k velkému počtu studentů, kteří žádají o toto vyjádření, objednejte se ke vstupní prohlídce co nejdříve. Po zahájení školního roku budou další termíny preventivních prohlídek stanoveny studijním oddělením Vaší fakulty.