Čekárna - ordinace Dejvice Ultrazvuk - ordinace Dejvice Ultrazvuk a gynekologické křeslo - ordinace Dejvice


PULS s.r.o.

IČ: 48586820
DIČ: CZ48586820

Gynekologie Praha 6
Tel: 220 514 320


Gynekologie Praha 4
Tel: 267 189 158

Praktický lékař
Tel: 267 189 156

Praktický lékař » Informace pro studenty

Informace pro studenty

Vážená studentko, vážený studente !

Blahopřejeme Vám k přijetí na vysokou školu. V průběhu studia Vám budou pomáhat závodní lékaři Polikliniky VŠ - PULS, koleje JIŽNÍ MĚSTO.

Poliklinika se nachází v areálu vysokoškolských kolejí na Jižním Městě na koleji SÁZAVA.

Léčebně preventivní péče je poskytována studentům VŠCHT, VŠE a studentům dalších VŠ, kteří projeví o naše služby zájem. Tato péče je hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven. Další odborná léčebná péče je zajištěna ve Studentském zdravotním Ústavu v Praze 1, Spálená 12 a na špičkových pracovištích pražských klinik.

Poliklinika VŠ - PULS poskytuje léčebně preventivní péči pojištěncům VZP-111, VoZP-201, OZP-207, ZPŠ MB-209, ZPMV-211, METAL-ALIANCE-217,ČNZP-222 a MZ ČR .

V průběhu Vašeho studia budou zajištěny preventivní prohlídky v oboru všeobecného lékařství jedenkrát za dva roky, jedenkrát ročně v oboru gynekologie, a v oboru stomatologie dvakrát ročně. Mimo preventivních prohlídek zajišťuje zdravotní středisko i příslušnou léčbu.

Přejeme Vám, abyste jedno z nejhezčích období Vašeho života, studium na vysoké škole, prožili v plném zdraví a úspěšně ho zakončili složením závěrečných zkoušek.

zaměstnanci POLIKLINIKY VŠ - PULS