Čekárna - ordinace Dejvice Ultrazvuk - ordinace Dejvice Ultrazvuk a gynekologické křeslo - ordinace Dejvice


PULS s.r.o.

IČ: 48586820
DIČ: CZ48586820

Gynekologie Praha 6
Tel: 220 514 320


Gynekologie Praha 4
Tel: 267 189 158

Praktický lékař
Tel: 267 189 156

Gynekologie » Očkování proti rakovině » Účinnost vakcíny

Účinnost vakcíny

Pravděpodobnost infekce stoupá: časným zahájením sexuálního života, počtem pohlavních styků a počtem sexuálních partnerů, u vícerodiček, kuřaček. Infikována, i když s menší pravděpodobností, může být i žena, která má 1 stálého partnera.

  Pro koho je vakcína určena?

  Vakcína je určena hlavně pro ženy ve věku 9-26 let. Je to věková skupina, u které se předpokládá malá pravděpodobnost kontaktu s papilomaviry a tedy i největší účinnost vytvořených protilátek proti infekci papilomaviry. Očkování mohou podstoupit i ženy do 45 let, ale účinnost očkování vzhledem k již pravděpodobné infekci některými typy papilomavirů bude u nich menší.

  Vakcínou vytvářející protilátky proti genitálním bradavicím, lze očkovat i chlapce.

  Jaká je účinnost vakcíny?

  U žen, které nepřišly do kontaktu s příslušnými papilomaviry č. 16 a 18, na které je vakcína zaměřena, byla účinnost v prováděné studii 100%. Celková účinnost      na všechny viry je cca 80%. U žen ve věku nad 26 let, které již byly některými viry infikovány, se účinnost vakcíny snižuje. Ale i u nich dochází k výraznému zvýšení hladiny protilátek a tím ke snížení rizika onemocnění.

  Infekce jednotlivým virem zanechává v organismu zvýšené protilátky. Po očkování vakcínou se vytvoří protilátky ale v množství 9x–11x vyšším než po proběhlé infekci. Vysoká hladina protilátek je hlavním předpokladem pro obranu organismu před napadením virem.

  První studie, které hodnotily výši protilátek, byly provedeny u žen ve věku 9-25 let, protože těchto žen bylo naočkováno nejvíce. Nyní se dokončují studie hodnotící očkování u žen do 37 let a připravuje se hodnocení skupiny žen do 45 let.

  Lze odhadnout účinnost vakcíny u jednotlivé ženy?

   

  Tzv. typizací lze vyšetřit, zda žena byla již infikována některými typy papilomavirů. Protože nelze vyšetřit ev. infekci všemi 120 viry, nemá toto vyšetření praktický význam. Každý z virů působí karcinom čípku v jiném rozsahu, takže nelze reálně zjistit rozsah infikování, a tedy ani odhadnout snížení účinnosti vakcíny. Nebezpečí onemocnění rakovinou čípku bude ale vždy sníženo..

  Očkování chrání proti rakovině celý život nebo musí být přeočkování?

  Předpokládá se trvalá účinnost nebo přeočkování 1 dávkou po 15-20 letech.

  Jaké je složení vakcíny a může vakcína vyvolat rakovinu čípku?

  Vakcína obsahuje bílkovinu, jejíž částice jsou podobné papilomavirům a organizmus na ně reaguje tvorbou protilátek jako při infekci papilomaviry. Nejedná se o vakcínu, která obsahuje papilomaviry a nemůže tedy vyvolat rakovinu čípku.

  Mohu být očkována, pokud jsem již prodělala některé zákroky na čípku?

  Pokud se jednalo o drobnější zákroky jako mražení čípku, vypalování čípku nebo menší operační zákroky včetně konizace čípku, můžete být očkována. Vždy ale tuto okolnost prokonzultujte s Vaším gynekologem.

  Má vakcína léčebný efekt při existujícím onemocnění rakovinou čípku?

  Vakcína nemá léčebný efekt, není určena k léčbě cervikálního karcinomu.

 • úvodní strana
 • účinnost vakcíny
 • očkování a cena
 • sleva a objednání